Algemene Ledenvergadering

Hoofdmenu

Van het interim bestuur: voortgang procesbegeleiding V'97 door Brug8

v97 van de bestuurskamer    

Eind oktober hebben het interim-bestuur en Brug8 consultant Daniel Klijn intensief met elkaar gesproken over de ontstane situatie bij Voorschoten '97. Het interim-bestuur van Voorschoten '97 heeft aan Brug8 gevraagd een voorstel te doen met betrekking tot het verbeteren van de onderlinge verhoudingen binnen de vereniging en te werken aan een visie en plan voor de toekomst waar iedereen binnen de vereniging zich in kan vinden.

Brug8 heeft ruime ervaring met veranderprocessen in het domein van vrijwilligersorganisaties. Op uiteenlopende niveaus hebben adviseurs van Brug8 mensen in vrijwilligersorganisaties geholpen bij het ontwikkelen van hun visie.

 

Aanpak

Door middel van gesprekken en sessies probeert de externe adviseur richting te geven aan het proces van eenwording en gezamenlijke visie. In de gesprekken en sessies probeert de adviseur mensen te verbinden, spiegelen en tot inzicht te komen.

Brug8 stelt voor om, in lijn met bovenstaande visie, te vertrekken vanuit wat er leeft

onder de belangrijkste actoren binnen de vereniging. Het voorgestelde proces kent vier fasen;

De eerste fase staat in het teken van kennismaking en de eerste beeldvorming. Brug8

en Voorschoten '97 gaan een intensief verandertraject met elkaar aan, vertrouwen

tussen de actoren is hiervoor van groot belang.

De volgende stap in het proces is het ontwikkelen van een gezamenlijk gedeelde visie op Voorschoten '97. Brug8 wil deze visie ontwikkelen samen met alle stakeholders. Hiervoor worden vier visie-avonden georganiseerd waarin een visie wordt ontwikkeld. Brug8 denkt daarbij in eerste instantie aan: een sessie met jeugd, een sessie met vrijwilligers en een sessie met leden en trainers. Naast de visieavonden worden er aparte sessies met het bestuur gehouden. 

De visie wordt in fase 3 vertaald naar een plan van aanpak, om zo helder te krijgen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de manier waarop de vereniging haar doelen wil realiseren. In fase 4 worden de nieuwe plannen daadwerkelijk in de praktijk gebracht. 

Uitgangspunt is dat de veranderingen in het juiste tempo worden doorgevoerd. De begeleiding door Brug8 loopt van 01 oktober 2019 tot 01 juni 2020. Dit betekent dat het interim-bestuur op de te houden ALV in december, u zal vragen om tijdens dit proces aan te mogen blijven. Wij gaan ervan uit dat de leden van de vereniging loyaal zullen meewerken aan de inzet en voorstellen die Brug8 zal gaan doen. 

 

Het interim-bestuur,

Pieter van Dijken         Voorzitter

Kees Hilders                Secretaris

Marcel Wiggers           Penningmeester

Dick Beelen                Jeugdbestuur

Matthijs Ferguson       Atletiek

   

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.