Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Blessurespreekuur

Hoofdmenu

Agenda ALV

ALVALGEMENE LEDENVERGADERING

Kantine Voorschoten '97

Dinsdag 17 december 2019, 20:00 uur

 

AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 1. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 28 mei 2019 en van de bijzondere ALV van 17 september 2019. Toelichting: het interim bestuur ontdekte dat de notulen van de ALV van 28 mei nog moeten worden goedgekeurd. De door het vorige bestuur opgestelde (concept) notulen zijn evenals de andere stukken (inclusief het verslag van de bijzondere ALV) beschikbaar voor de leden door een mailtje te sturen aan  secretaris Kees Hilders (secretaris@voorschoten97.nl). Op de avond van de vergadering zullen geprinte exemplaren aanwezig zijn.  

 1. Jaarrekening seizoen 2018-2019
 • Verslag Kascommissie
 • Advies Raad van Toezicht
 • Goedkeuring jaarrekening 2018-2019
 • Samenstelling kascommissie, benoeming leden
 1. Vasstelling Statuut en Beleid Veilig Sportklimaat

Toelichting door voorzitter Commissie Veilig Sportklimaat Geert Kaldenhoven. De bijbehorende stukken zijn te raadplegen via de volgende link: http://www.voorschoten97.nl/clubinfo/vsk.html

 

 1. Pauze
 1. Uitwerking aanbeveling Commissie van Onderzoek inzake inzet Brug8
 • Toelichting  bestuursbesluit inzet Brug8 en financiering daarvan
 • Voorstellen & kennismaken met adviseur Brug8, Daniel Klijn
 • Vooruitblik op visie sessies op 15, 16 en 21 januari 2020
 1. Verlenging bestuursperiode interim bestuur tot ALV juni 2020

Toelichting: Overeenkomstig de besluitvorming in de ALV van 17 september j.l. functioneert nu een interim bestuur bestaande uit Pieter van Dijken (voorzitter a.i.), Kees Hilders (secretaris a.i.) Marcel Wiggers (penningmeester a.i.), Dick Beelen (jeugdvoorzitter a.i.) en Matthijs Ferguson (bestuursvertegenwoordiger atletiek a.i.). Dit a.i. bestuur verzoekt de ALV in te stemmen met verlenging van hun mandaat t.m. de ALV van juni 2020.

 

 1. Rondvraag en sluiting

 

¬© 2020-2021 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.