Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Voorschotenloop

Hoofdmenu

Een Kerstwens….en een uitnodiging

 

Het is nu 21 december en winterstop. Overal zijn de kerstlichtjes al aangefloept. Tijd om even stil te staan bij de gebeurtenissen van afgelopen jaar.

 

Een roerig jaar dat was het. Een jaar waarin de gemoederen hoog opliepen. En waarbij ik  soms twijfelde of we met z’n allen nog één club konden zijn. Ik zie nog voor me hoe in mei van dit jaar de leden over elkaar heen vielen en de emoties met windkracht 10 en meer door de kantine gierden. Dankbaar en nederig moeten we zijn tegenover de oud-bestuursleden die de moed hadden het in september uitgebrachte advies van de Onderzoekscommissie ter harte te nemen en af te treden. Langs deze weg en uit naam van Voorschoten '97 dank ik Ton van Emmerik, Peter Dubbeling en Fred Veldman voor hun inspanningen voor de club.

 

Afgelopen week konden wij tijdens de reguliere ledenvergadering de vruchten plukken van de rust die in mijn gevoel aan het weerkeren is. Er is weer veel en goed voetbal te zien geweest. Zaterdag 1 doet het prima in de nieuwe klasse, zondag 1 werkt hard om zich te handhaven in de derde klasse. Het was op de zater-  en zondagen weer druk en gezellig in de kantine. Er verscheen een glanzende club presentatie, pupillen van de week en mannen-van-de-match werden in het zonnetje gezet. Morgen hebben we de Rendierenloop, een prachtig evenement dat een vast plek op de clubagenda heeft verdiend.

 

En er is heel veel werk aan de winkel in het jaar wat komen gaat. Op 15,16 en 21 januari gaan we aan de slag met Daniël Klijn van Brug8 om helder te krijgen wat we als club willen bereiken en hoe wij  die doelstellingen in harmonie met elkaar kunnen nastreven. Zonder heftige tonelen tijdens een ALV. En er is meer, veel meer. Ik noem de vervanging van de toplagen van veld 2 en 6. Lastige, dure operaties waar heel veel aandacht voor vereist is.

 

Ik sluit af. Ik dank alle vrijwilligers en professionele krachten die allen op hun eigen wijze hebben bijgedragen aan dit bijzondere, heftige jaar. Ik wens alle leden mooie feestdagen en een goed en gezond 2020. Ik hef daarop met iedereen graag het glas op de Nieuwjaarsreceptie, 4 januari 2020, vanaf 17:00 uur in de kantine.  

 

Pieter van Dijken (voorzitter a.i.) 

© 2020-2021 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.