Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Blessurespreekuur

Hoofdmenu

Online ALV donderdag 9 juli, 20.00 uur

ALV

Het bestuur van Voorschoten '97 nodigt haar leden uit voor de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

 

Deze vergadering en het stemmen vindt online plaats. In tegenstelling tot de statuten, die anders voorschrijven, zal deze vergadering plaatsvinden overeenkomstig artikel 6 Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.  Het bestuur is ten tijde van deze vergadering fysiek bijeen om deze speciale vergadering te leiden. Hoe er vergadert gaat worden kunt u lezen in de op de site gepubliceerde “10 geboden voor een digitale ALV”.

  

Op de agenda staan onder meer:

  • De goedkeuring van de begroting 2020-2021,  incl. advies van de Raad van Toezicht (RvT)
  • Voordracht tot benoeming van bestuursleden, overeenkomstig de door het interim bestuur gedane (herhaalde) oproep.
    • het bestuur is deze dagen in gesprek met kandidaat-bestuursleden. Nadere mededelingen volgen nog.
  • Wijziging van de statuten 2012
    • In voorbereiding is een voorstel om de RvT te doen opvolgen tot een Raad van Advies, overeenkomstig een eerder besluit van de ALV

 

De relevante stukken (agenda, verslag 17 december 2019; begroting 2020-2021, voordrachten tot benoeming van bestuursleden) zijn tijdig  vóór de vergadering digitaal beschikbaar. Geïnteresseerde leden worden hierover via de site en/of per mail geïnformeerd door de secretaris via secretaris@voorschoten97.nl

 

Wij zien u graag digitaal deelnemen op donderdag 9 juli a.s..

 

Kees Hilders,

Secretaris Voorschoten '97

  

© 2020-2021 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.