Zondag 18 mrt De VoorschotenLoop 

 

 

Hoofdmenu

 

Organisatie Voorschoten '97 Atletiek

Steentje bijdragen aan Voorschoten '97 Atletiek, dat kan!

 

VACATURES!

Onze atletiektak bestaat inmiddels al ruim 25 jaar en in al die tijd wordt onze vereniging geleid door vrijwilligers. Waar we het vroeger met een twintigtal fanatieke , betrokken ouders en leden de boel draaiende hielden, zijn er nu ruim 70 mensen structureel of incidenteel bezig voor onze atletiektak.

 

Natuurlijk we hebben onze trainers maar daarmee zijn we er niet!
De dagelijkse ‘leiding’ is een taak van de Atletiekcommissie. De wedstrijden voor de baanatletiek worden georganiseerd door de WOC (wedstrijdorganisatiecommissie). Ook is er een werkgroep voor de het mooiste  en sportiefste evenement van Voorschoten: De VoorschotenLoop. Tot slot zijn er natuurlijke diverse vrijwilligers die zich inzetten voor allerlei kleinere of individuele klussen.
Zoals het vaak gaat zijn er wat wisselingen binnen deze carrousel, We kunnen dus altijd mensen gebruiken.


Verder zijn er nog ‘kleinere’ taken als het onderhoud aan de atletiekbaan tijdens de jaarlijkse klussendagen (twee maal per jaar) of het structureel op vrijdagochtend met een clubje onderhoud uitvoeren aan de atletiekbaan en accommodatie.

 Heb je interesse en wil je graag onze vereniging helpen, neem dan contact op met Matthijs voor verdere informatie. 06-30058222 of mail naar fergusonmatthijs@hotmail.com

We horen graag van jullie, want onze club is mooi genoeg om daaraan bij te dragen!

 

De Atletiek Commissie

De Atletiekcommissie is het bestuur van de atletiektak van de vereniging.

 

Namen van de commissieleden:

Rob Ferguson

Voorzitter

071-5765229 06-53211035

Wim Vermeulen

Penningmeester en Evenementen

071-5312730

Louise Schrijver

Secretaris

071-5762111

Matthijs Ferguson

Hoofd technische zaken baanatletiek

06-30058222

Ton Goossen

Coördinator wegatletiek

06-10301689

Tim van Houten

Communicatie en pr

06-10665870

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)

Naast de atletiekcommissie is er ook een Wedstrijd Organisatie Commissie binnen de atletiek actief. Zij organiseren diverse wedstrijden namens de vereniging. De WOC verzorgt alle voorbereidende activiteiten, dat de wedstrijd volgens de reglementen verloopt en dat alle officials aangesteld worden. De leden van de WOC kunnen ondersteund worden door een aantal groepen en/of functionarissen zoals de Jurycoordinator en juryleden, wedstrijdsecretaris en wedstrijdsecretariaat en de baan- en materiaalploeg.

De WOC heeft haar eigen emailadres: WOC.atletiek@voorschoten97.nl

 

Leden van de Wedstrijd Organisatie Commissie:

Rosa Brink Voorzitter
Elmer Kolfin jurycoördinator
Anja Steenbekkers lid
Peter Berger lid
Annelies den Outer lid
Louise Schrijver vertegenwoordiger Atletiekcommissie

Vrijwilligers

Binnen de gehele vereniging wordt van alle leden verwacht dat zij een aantal vrijwilligerswerkzaamheden verrichten. Voor de atletiek is er zo nu en dan inzet van ouders, A- en B-junioren en senioren nodig. Het kan zijn voor het vervoer naar wedstrijden of als begeleider tijdens een wedstrijd, of om te helpen jureren. Ook is er vrij veel onderhoudswerk aan de baan en de verschillende materialen te doen, die we met de atletiek gebruiken. Dit moet door de leden gedaan worden. Vele handen maken licht werk. Daartoe houdt de atletiek eenvoudig bij wie wat voor (verborgen) kwaliteiten heeft om daar soms een appèl op te kunnen doen. We horen van alle mensen die zich voor de atletiekpoot inzetten dat dit in zeer goede sfeer gebeurt, een aanrader dus. De klussendag is een begrip en staat voor nuttig en gezellig. Veel werk wordt dan verricht.

Vertrouwenspersoon

Enkele atletiekclubs uit de regio, waaronder Voorschoten '97 Atletiek, hebben met elkaar een afspraak gemaakt hoe om te gaan met een eventueel incident 'ongewenste (seksuele) omgangsvormen'. Mocht bij een club een dergelijk incident zich onverhoopt voordoen, dan kan een beroep kan worden gedaan op een professionele vertrouwenspersoon bij de Atletiekunie.

Bij iedere club is een contactpersoon uit het bestuur (bij ons Atletiekcommissie) benoemd, die het onderwerp als zodanig in portefeuille heeft en daarop aanspreekbaar is. Bij ons is dat Roeland Dirks (071-5616753). Roeland zal o.a. bewaken dat het lijntje naar de Atletiekunie geen belemmeringen kent.

© 2017-2018 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.